Equipo de Otakurox ¡Conoce al equipo detrás de Otakurox!

Kurox Admin

Muehehehe

TheSir Moderador

Its Ok.

Kurama Uploader

Yohohoho!